Сава Сандић, МАЧАК ЉУТКО, 1989, гипс, 35x37 цм, ИБ-1102