Велики српски уметници, познати вајари-Мира и Сава Сандић учинили су изузетан и непроцењив гест-Народном музеју у Крагујевцу, тачније Историјско-уметничкој збирци-Збирци вајарских радова, поклонили су укупно 12 својих радова. Уговором 07-739, 17.10.2005. Народни музеј у Крагујевцу преузео је ове радове на чување, а ова изложба је скроман начин да јавности прикажемо овај вредан поклон, а поклонодавцима захвалимо.

Плодоносни континуитет стваралачког рада, дуг преко шест деценија, развио је две снажне уметничке личности, које су радиле једна поред друге, бавиле се истраживањем и развијањем сличних и истих проблемских тежишта, а, опет, успеле да остану различите и аутономне.

Дванаест скулптура поклоњених Народном музеју у Крагујевцу, рађених у бронзи, дрвету, гипсу, откривају нам да су средишња места скулпторских замисли Мире Сандић и Саве Сандића, увек изражена кроз фигурацију-портрети и фигуре дечака и девојчица, портрети и углавном актови младих жена и представе животиња. Људско тело, као мера свих ствари, као непролазна мера вајарских сазнавања и тумачења света, а представа животиње, често несвесне, опасне и примитивне, али, и, што је овде примарно, неисцрпан извор виталности и снаге. Уметност Мире Сандић и Саве Сандића -и експресивна и интимна и камерна и с дахом мита и легенде- "у примарном смислу врши хуманизацију и јесте хуманизација".

Татјана МилосављевићАутор изложбе: Татјана Милосављевић, виши кустос историчар уметности.

*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
Sava Sandic-SPOZNAJA
Mira Sandic-HOR
Mira Sandic-DRVO ZIVOTA
Mira Sandic-SEDECA FIGURINA
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
   
 
ИЗЛОЖЕНИ РАДОВИ:
 
       
       Радови Мире Сандић:Радови Саве Сандића:

Pocetak stranice


Mira Sandic-SUSRET BIKOVA
Sava Sandic-PORTRET SLIKARKE VERE GRBIC
Sava Sandic-VESNA
Sava Sandic-STOJECA FIGURINA
Sava Sandic-PLAKETA-PORTRET VAJARKE MIRE SANDIC
Sava Sandic-MACAK LJUTKO
Mira Sandic-PREKINUTA IGRA
Sava Sandic-USPAVANKA
 
© Народни музеј Крагујевац 2004