''КУВАРИЦЕ'' из Збирке Етнолошког одељења Народног музеја Крагујевац

Народни музеј Крагујевац отворио је изложбу ''Куварице'' из Збирке Етнолошког одељења, аутора Наташе Николић, кустоса етнолога.

Куварице су део текстилног покућства које су израђивале девојчице, девојке и удате жене са намером да уреде свој кухињски простор. Стајале су на зиду изнад шпорета, умиваоника и стола. На трукованом – исцртаном платну везле су концем различите мотиве, међу којима доминира жена у кухињи. Текстуална порука, која је саставни део куварице, често је духовитог садржаја.

Изложба је отворена 18. октобра 2006. године у рестаурираној кући проте Милоја Барјактаровића, познатој и као кућа Светозара Марковића у истоименој улици.

ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
Детаљи са отварања 18.10.2006.
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
Детаљи са отварања 18.10.2006.
   
Детаљи са отварања 18.10.2006.
 
 
       
 

Pocetak stranice


 
© Народни музеј Крагујевац 2004