Промоција  БОЈАНКЕ ,,''Градски живот у Крагујевцу пре  и више година''
аутор: Наташа Николић, илустрације: Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић

Промоција прве музејске БОЈАНКЕ ,,Градски живот у Крагујевцу пре  100 и  више година,, je одржана у среду 18. јуна 2008. године у  Кући проте Милоја Барјактаровића, ул. Светозара Марковића бр. 21. Аутор је Наташа Николић, виши кустос етнолог, илустрације су урадили Драган Ђорђевић, академски вајар и Зоран Игњатовић, академски сликар, а  рецензент  је Нина Бачанин, педагог.

Након реализације  сталне изложбене поставке ,,Градски живот у Крагујевцу у  другој половини 19 века,, у мају 2007. године, одлучили смо се да ову изложбу приближимо деци. Прва музејска Бојанка треба да омогући деци од предшколског узраста до четвртог разреда основне школе учење кроз игру и забаву. На тај начин ће се  упознати са појединачним предметима на изложби, који су кроз 16 сцена представљени у Бојанци и  прате свакодневни живот типичне породице грађанског друштва у Крагујевцу пре 100 и више година. Како је изложба подељена на три тематске целине и одвија се у кухињи, спаваћој или женској соби и салону или мушкој соби  у Бојанци су све сцене пропраћене краћим текстом, који ове предмете детаљније  објашњавају.
           
Посетиоци сталне излозбене поставке БОЈАНКУ ће добити на поклон, а биће омогућено и бојење изабраних сцена и одржавање часова за организоване групе ученика.
                                                                                               

ПРОМОЦИЈЕ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
Кућа проте Милоја Барјактаровића
   
     
БОЈАНКАПромоција прве музејске БОЈАНКЕ      
       


 
© Народни музеј Крагујевац 2004