home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
 
 
ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
   
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО

Кућа проте Милоја Барјактаровића -ул.Светозара Марковића 21

Изложба ,,СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО,, аутора Наташе Николић, вишег кустоса етнолога отворена је у петак,  15. октобра 2010. године у Кући проте Милоја Барјактаровића.Судови за ракију и вино из Збирке покућства Народног музеја Крагујевац представљају део традиционалних судова, који су заступљени у свакодневном животу становника Шумадије, у годишњем и животном циклусу обичаја и веровања у 19. и првој половини 20. века. Изложена су 63 суда, који су производ  занатлија: грнчара и дрводеља, а употребљавани су за ношење вина и ракије: буренце, чутура, карта, вучија, бардак, бокал (гостара) и пљоска.  Многи су у употреби до данашњих дана, а поједини, као карта, вучја и гостара, давно су изобичајени и заборављени, што  је био додатни мотив за њихово представљање.

Изложба ће бити отворена до 15. децембра

Изложба се може посетити од уторка до петка од 10:00 до 17:00, суботом од 10:00 до 14:00 часова.
 
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО

 

Pocetna stranica  
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
 


СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
 СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО
СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО

СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО

СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО

 
© Народни музеј Крагујевац 2004