ПРЕДМЕТИ ДУХОВНЕ КУЛТУРЕ

Предмети духовне културе коришћени у обредима годишњих празника, славама
(шаралице, ускршња јаја, читуље), као и предмети заштите од штетног магијског деловања (амајлије).

saralice

Шаралице E 402, E 491, E 404, E 403, E 493