ЕТНОЛОШКА ПИСАНА ГРАЂА

Писани и штампани документи су сведочанство времена у коме настају. Грађа обухвата: личне записе,
судска документа и штампана документа: позивнице, потврде, карте..

epg21

Позивница за венчање, ЕПГ-21