СТАЛНА ПОСТАВКА "НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ"- СТАРА СРПСКА СКУПШТИНА