СТАЛНА ПОСТАВКА 2014. - СТАРА СРПСКА СКУПШТИНА
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-

Стална изложбена поставка, постављена у Старој српској скупштини, отворена је 15. фебруара 2014. године.

Радно време:

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОСЕТЕ: уторак и четвртак од 10 до 13 сати

ГРУПНЕ ПОСЕТЕ: среда, петак и субота од 10 до 17 сати-Најављују се Народном музеју на телефоне: 034/333302, 034/333312
Време може да се договори и мимо предвиђеног

Аутори поставке: Мирослав Бановић, музејски саветник историчар и
Бојана Топаловић, виши кустос историчар

     
     
       


Pocetak stranice
 
© Народни музеј Крагујевац 2004