Бранко Ружић, ТАХИЈЕВ СТУБ, II-ОБЕШЕНИ, 1974, дрво, ИБ-357