ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Ukaz kneza Milana Obrenovica 1879. god.
Збирка архивске грађе

Збирка поседује вредну архивску грађу која има за циљ да илуструје одређене појаве у прошлости, догађаје, личности или односе у политичком, економском, културном и другим облицима друштвеног живота града. Грађа је сакупљана и чувана од првих година рада Народног музеја. Фонд збирке покрива територију Крагујевца и околине, а временски се може сместити у период од половине 19. до половине 20. века.
Када је у питању врста документа, заступљена су: лична документа, пословна и званична документа документа, пропагандне брошуре, речници, календари и др.

Збирку води: Бојана Топаловић, виши кустос историчар
Kvita Milosa Obrenovica iz 1821. god.
Pismo Mihaila O. Milosu Obrenovicu 1830. god.
Pismo Mihaila O. Milosu Obrenovicu 1839. god.
Pismo kneginje Ljubice Milosu O. 1830 god.
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
    Pocetna stranica  
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004