СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ

ПЧЕЛАРСТВО

МИЛОШЕВ ВЕНАЦ

ПЕШКИРИ

СТАЛНА ЕТНОЛОШКА ПОСТАВКА У КОНАКУ МАНАСТИРА ВОЉАВЧА


'ХРИСТОС ВАСКРСЕ''

"Абаџијски занат-алат и производи"

"СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО"


Формирањем музеја комплексног типа 1949. године Етнолошко одељење почиње са прикупљањем и обрадом предмета са шире територије, а како се временом она смањивала (данас Музеј покрива пет општина са 128 села), подручје деловања ограничено је на следеће етно-географске области: Лепеницу, Гружу, Јасеницу и делом Левач. Етнолошка збирка броји преко 3700 предмета. Формирана је откупом и поклоном, преузимањем предмета из предратних удружења: Женске занатске школе, Крагујевачког женског друштва и Кола српских сестара, из заоставштина: Емилије Јовановић, Мирославе Павловић, Петра Рајковића (етнолога) и Љиљане Стефановић.

Подела збирке извршена је на :

-сточарство,
-земљорадњу,
-текстилну радиност,
-сеоску ношњу,
-штапове и прибор за пушење и
-музичке инструменте које води Светлана Радојковић, виши кустос етнолог

-кућу и покућство,
-допунско привређивање,
-занате и трговину,
-градску ношњу,
-етнолошку фотодокументацију, (старе фотографије, теренске и репродукције) и
-писану грађу, које води Наташа Николић, музејски саветник етнолог

и предмете духовне културе, коју воде Светлана Радојковић и Наташа Николић.

контакт: natasanikolic@muzej.org.rs
svetlanaradojkovic@muzej.org.rs

ЕТНОЛОШКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
     
  *АКТУЕЛНО*

Кућа проте Милоја Барјактаровића:
Стална изложбена поставка:

ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА 
© Народни музеј Крагујевац 2004
Pocetna stranica