ЕТНОЛОШКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЕФД
Етнолошка фотодокументација
Pocetna stranica
Састоји се од старе, оригиналне фотографије од 1860-тих година до краја Другог светског рата, репродукција-које су преснимљене старе фотографије од значаја за етнолошка проучавања и теренске фотографије која се снима од оснивања Музеја, преко педесет година. На фотографијама су портрети, венчане, славске, обредне, дечје фотографије, а на теренским су типови кућа и привредних зграда, покућство, занатлијске радионице, вашари, пољопривредни радови...


Збирку води: Наташа Николић, кустос етнолог
Gradjanka
Kuca Mijata Lukica
Vasar u Divostinu
Sejanje psenice
Abadzija
Javan i Andra Bozic
Draga Pavlovic Bojadzic
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
 
   
© Народни музеј Крагујевац 2004