САВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ -ГАЛЕРИЈА
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Galerija spoljasnjost
ГАЛЕРИЈА

Подигнута као Уметничка галерија у време Конгреса културне акције 1971. године.
У првобитном пројекту било је предвиђено приземље и две етаже али је препројектована за етажу мање. Објекат савремене српске архитектуре грађен у комбинацији натур бетона, бетонских плоча и стакла са наглашеним вертикалним испустима. Дело је крагујевачког архитекте Драгише Вуловића. Мада изграђена само за осам месеци галерија представља једно од најбољих архитектонских решења и први је и дуже време једини галеријски послератни објекат саграђен у Србији јужно од Београда. Изложбени простор Галерије Народног музеја је површине од 432 метара квадратних (144- приземље и 288- спрат). Отворена је 28. октобра 1971. године. До санације зграде у галерији су од 1975. године биле две сталне поставке: Српско сликарство 19. века и Сто дела савременог српског сликарства и скулптуре.

Галерију води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности

контакт
: muzejkg@gmail.com
 
Галерија-споља
Galerija unutrasnjost prizemlje
Galerija spoljasnjost
 
 
 
Галерија
унутрашњост- приземље
Галерија
унутрашњост- спрат
Galerija unutrasnjost sprat


ZA PLAN GALERIJE KONTAKTIRAJTE NAS
План приземља Галерије
ZA PLAN GALERIJE KONTAKTIRAJTE NAS
План спрата Галерије
 
© Народни музеј Крагујевац 2004