ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ-ГРАДСКА НОШЊА

Mintan


Libade


Anterija srmalija
Градска ношња

Збирка обухвата неколико типова женског костима: од краја 18 и почетка 19.века, када је карактеристичан турски костим са срменим јелецима, димијама и нанулама; од тридесетих до седамдесетих година 19. века када је ношен српски костим за кога су карактеристични одевни елементи: либаде, бајадер и на глави тепелук са барешом, а крајем 19. и почетком 20. века све је већи утицај европског начина одевања, док се либаде преноси у сеоску средину.
Мушки костим карактеришу; чакшире потурлије, тозлуци, антерије, ћурак...који постепено уступају место европском оделу са краватом, цилиндром и белим рукавицама.
У оквиру збирке је збирка накита.

Збирку води: Наташа Николић, виши кустос етнолог
Muski fes
Bajader
Biserni tepeluci
Srmeni jelek
Ukrasne igle
Bros grana
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
Pocetna stranica
     
       
       
       
 
Pocetak stranice
 
© Народни музеј Крагујевац 2004