ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ГРАФИКЕ И ЦРТЕЖА
Z. Djak HAJDE DA SE KLACKAMO SA ONOM CUROM TAMO

M. Petrovic AUTOPORTRET

M. Golubovic PORTRET OFICIRA
Збирка графике и цртежа

Састоји се од 496 радова 159 аутора. Заступљене су све графичке технике и  цртеж.
У збирци има аутора из Србије, Црне Горе, бивших југословенских република али и страних уметника из Шпаније, Немачке, Русије, Чешке, Мађарске (Антони Миро, Ото Протзен, Леополд Фритз, Герхард Аугустин, Митрофан Петрович Косенко и други). Збирка покрива период до краја 19. века (неколико радова немачки цртежи), цео 20, век, тако да је могуће сагледати комплетан развој ове ликовне дисциплине у српској уметности код нас и то преко радова-Милоша Голубовића, Љубе Ивановића, Михаила Петрова, Бошка Карановића, Богдана Кршића, Божидара Јакца, Јанеза Бољка, Емира Драгуља, Живка Ђака. Данице Масниковић, до најмлађих Слободана Бојовића, Владимира Вељашевића, Људмиле Брајовић и других.

Збирку води: Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности

S. Bojovic BEZ NAZIVA
A. Miro PARAIGUER
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
       
 
 


   
       
 


   
© Народни музеј Крагујевац 2004