Историјско одељење формирано је од самог оснивања Народног музеја (1949.) са задатком да прикупља, евидентира, сређује, проучава и излаже материјал од значаја за упознавање историје Крагујевца и околине. Највећи део историјског материјала илуструје историју друштвеног, политичког и културно-просветног развитка Крагујевца у 19. и 20. веку.

Збирке Историјског одељења у којима се налази око 12500 предмета формиране су и систематски попуњаване откупом и поклонима појединаца и установа.

Подела збирке извршена је на:

-Збирка историјских предмета
коју води Бојана Топаловић виши кустос историчар

-Збирка нумизматике
-Збирка револуционарне публицистике и штампе
-Збирка плаката
-Збирка историјских карата
-Збирка прогласа и летака
-Збирка фоно и видео записа

које води

-Збирка фотографија и разгледница
-Збирка архивске грађе
-Збирка завичајне књиге и штампе
-Збирка диплома и еснафских писама
-Збирка историјске ликовне грађе

које води Бојана Топаловић виши кустос историчар.

контакт: bojanatopalovic@muzej.org.rs

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
Pocetna stranica
     
     
ВАЖНИЈЕ АКВИЗИЦИЈЕ:

ВАЖНИЈЕ ИЗЛОЖБЕ ИСТОРИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА од 2004. године

1.
Мирослав Бановић, "ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ"
(29.10.2004.-19.4.2005.)
2. Мирослав Бановић и Дејан Обрадовић, "Правитељствена и филијална апотека у Крагујевцу у 19. веку" (17.4.2006.-15.5.2006.)
3. Бојана Топаловић, "Драгољуб С. Миловановић, крагујевачки фотограф"
(16.5.-17.6.2008.)

4. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ из Збирке историјских предмета
-
отворена 6. маја 2009. године

5. Мирослав Бановић и Марија Сарић, "СРЕДЊОВЕКОВНО ОРУЖЈЕ И ОПРЕМА ИЗ ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА" (27.11.2008.-12.2.2009.)
6. Бојана Топаловић,"КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 1918-1941."
(08.12.2008.-12.03.2009.)
7. Бојана Топаловић, "БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ"
-Из албума Светозара Ј. Николића (5.1.2011.-8.3.2011.)

8. Мирослав Бановић, ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1932-1946.
из заоставштине Светислава Васиљевића (28.06.-16.10.2011.)

9. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1947-1968.
из заоставштине Светислава Васиљевића (15.11.2013.-18.02.2014.)

10. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ- Стална изложбена поставка, постављена у Старој српској скупштини, отворена је 15. фебруара 2014. године.
11. ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918“- У оквиру државног програма обележавања 100 година од Великог рата


   
© Народни музеј Крагујевац 2004