ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА
Збирка историјских предмета
Pocetna stranica
Збирка историјских предмета садржи 1.001 предмет који су хронолошки разврстани од средњег до 20 века. Предмети се односе на историјске догађаје и личности из српске историје везане за Крагујевац и његову околину од средњег века па до данас. Највећи број предмета је из 19. века и везани су за први и други српски устанак, време Милана Обреновића IV, кнеза и краља Србије, српско-турске ратове као и предмети из 20. века везани за балканске ратове, Први и Други светски рат и послератни период.
У збирци је заступљено: оружје, хладно и ватрено са опремом, војне униформе и заставе, одевни предмети, медаље и одликовања, предмети (лични) који су припадали логорашима, предмети са двора кнеза Милоша (1818-41),
правителствена” крагујевачка апотека из 19. века и други тродимензионални предмети.
Pecat magistratakragujevackog  iz 1826.
Pecat magistratakragujevackog  iz 1808.
Kaciga srednjevekovne porodice Brankovic
Srednejvekovni 24-ro perni buzdovan
Predmeti sa Dvora
Oficirska sablja 19. vek
Spomenica kneza Milosa
Puske KAPISLARA I MAUZER-KOKINKA
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
KUBURA T. Vucuca Perisica
     
Predmeti Pavla Cukica
     
   
Sledeca kolekcija
Orden belog orla V stepena
 
Pravitelstvena apoteka

Pocetak stranice


 
© Народни музеј Крагујевац 2004