Изложба "СКУЛПТУРЕ ИЗ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВЦУ" отворена је 15. децембра 2003. године и трајала је до априла 2004. године у Галерији (спрат) Народног музеја. Изложба представља избор од 25 радова (скулптура и рељефа) од 113 у Збирци. Изложбу је отворио академик Никола Кока Јанковић.


Аутор изложбе је Татјана Милосављевић, виши кустос историчар уметности.

ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
 
ИЗЛОЖЕНИ РАДОВИ:

1. Славољуб Цаја Радојчић, КАРИЈАТИДА
2. Ристо Стијовић, ДЕВОЈКА
3. Коста Анђели Радовани, ДЕВОЈКА НА КЛУПИ
4. Милија Нешић, КОМПОЗИЦИЈА-СКИЦА ЗА СПОМЕНИК НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ
5. Јован Кратохвил, ЗАРОБЉЕНИ ПЛОД
6. Никола Вукосављевић, БУБА
7. Матија Вуковић, МАЈКА СА ДЕТЕТОМ
8. Ангелина Гаталица, ЛАНЕ
9. Венија Вучинић Турински, БАЛОК
10. Нандор Глид, УМИРУЋИ ПАС
11. Никола Кока Јанковић, ДЕЧАК
12.Олга Јанчић, ВЕЛИКА РАСПРСЛИНА
13. Никола Кока Јанковић, РАТНИК
14. Олга Јанчић, ЗАТВОРЕНИ ОБЛИК
15. Олга Јеврић, ТРИНОМ
16. Ђорђе Јовановић, ВУК СТ. КАРАЏИЋ
17. Момчило Крковић, ПРЕДЛОГ ЗА СПОМЕНИК ЊЕГОШУ
18. Лидија Мишић, ОТВОРЕНА ФОРМА
19. Славољуб Цаја Радојчић, ГАСТАРБАЈТЕР
20. Тома Росандић, ПИЈЕТА
21. Франц Ротар, ЈЕЗГРО
22. Бранко Ружић, ТАХИЈЕВ СТУБ, II-ОБЕШЕНИ
23. Мира Сандић, ГЛАВА, ПОРТРЕТ Д.Ј.
24. Милош Сарић, КОМПОЗИЦИЈА
25. Сретен Стојановић, ТЕРМОПИЛСКИ КЛАНАЦ
 
       
       Pocetak stranice
 
© Народни музеј Крагујевац 2004