Изложбе које се организују у Народном музеју у Крагујевцу представљају важан сегмент делатности Музеја који јавности презентује не само музејски материјал, већ и области које су резултати широке међумузејске и међународне сарадње и, посебно, област савремене уметности. Уз сталне музејске поставке и повремене изложбе са највреднијим експонатима из збирки.

ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
NOVE AKVIZICIJE 2002-2004
HLADNO I VATRENO ORUZJE SA OPREMOM
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
SKULPTURE IZ ZBIRKE NMK
Pocetna stranica
 
 
   

ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ од 2004. године

ГАЛЕРИЈА:

1. Татјана Милосављевић, СКУЛПТУРЕ ИЗ ЗБИРКЕ НМК (15.12.2003. до априла 2004.)
2.
Мирослав Бановић, "ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ"
(29.10.2004.-19.4.2005.)
3. Мирослав Бановић и Дејан Обрадовић, "Правитељствена и филијална апотека у Крагујевцу у 19. веку" (17.4.2006.-15.5.2006.)
4. Татјана Милосављевић, Мира и Сава Сандић-"ПОКЛОН ЗБИРКА" (19.3.-18.3.2008.)
5. Наташа Николић-"Абаџијски занат-алат и производи", (17.12. 2008.-25.1.2009.)
6. Историјско-уметничко одељење, АКВИЗИЦИЈЕ 2000-2009, "ВЕЛИКИ ФОРМАТИ" (24.6.-26.7.2009.)
7. Мирослав Бановић, ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1932-1946. из заоставштине Светислава Васиљевића (28.06.-16.10.2011.)
8. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ 1947-1968.
из заоставштине Светислава Васиљевића (15.11.2013.-18.02.2014.)
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА:

1.
Споменка Ковачић-Гужвић и Татјана Милосављевић, "НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2002-2004" ( 23.12.2004.-2.2.2005.)
2. Светлана Радојковић, "ПЕШКИРИ ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ НМК" (5.5.-18.5.2005.)
3. Татјана Милосављевић, Мира Марковић-Сандић и Сава Сандић "СКУЛПТУРЕ" (19.1.2006.-2.3.2006.)
4. Историјско-уметничко одељење,"НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2005–2006" (21.2.-14.3.2007.)
5. Татјана Милосављевић, "Драматика и монументалност", Драган Панић-скице за споменике
(12.-31.01.2008.)
6. Светлана Радојковић-
"ЗООМОРФНИ ОРНАМЕНТ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ ШУМАДИЈЕ" (17.10.-14.11.2008.)
7. Историјско-уметничко одељење,
"НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2007-2008"
(4.12.2008.-22.1.2009.)

8. Татјана Милосављевић, "АНТОНИ МИРО"-Графике из збирке Народног музеја Крагујевац
, април-јун 2010.
9. Татјана Милосављевић, "ПОРТРЕТИ И ГЛАВЕ ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ НМКГ", (14.10.-07.11.2010.)
10. Изложба из Збирке Историјско-уметничког одељења, МИЛИЦА ДИНИЋ-Из Поклон збирке (24.02.-15.04.2011.)

11. "НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2009-2011" (02.12.2011.-01.03.2012.)
12. „НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2009-2011“ други део (18.01.-29.02.2012.)
13. ”АКВИЗИЦИЈЕ 2012-2013. година”, отворена 20.11.2013.
14. Татјана Милосављевић, ”ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ – РОКСАНДИЋ, ПАНИЋ, САНДИЋ”, (17.04.–13.05.2014.)

 

КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА:

1.
Наташа Николић, "КУВАРИЦЕ из Збирке етнолошког одељења",
Отворена 1
8.октобра 2006. године
2.
Светлана Радојковић-"ХРИСТОС ВАСКРСЕ" (14.5.-5.6.2008.)
3. Бојана Топаловић, "Драгољуб С. Миловановић, крагујевачки фотограф"

(16.5.-17.6.2008.)

4. Мирослав Бановић и Марија Сарић, "СРЕДЊОВЕКОВНО ОРУЖЈЕ И ОПРЕМА ИЗ ЗБИРКИ ИСТОРИЈСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА" (27.11.2008.-12.2.2009.)
5. Наташа Николић, "СУДОВИ ЗА РАКИЈУ И ВИНО"-из Збирке Етнолошког одељења, (15.10.15.12-2010.)
6. Бојана Топаловић, "БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ"-Из албума Светозара Ј. Николића (5.1.2011.-8.3.2011.)
7. Наташа Николић и Светлана Радојковић'"ЕТНОЛОШКА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА 4 ЛЕВАЧКА СЕЛА У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ"
(05.09.-06.11.2012.)СПРАТ КОНАКА КНЕЗА МИХАИЛА:

1. ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ из Збирке историјских предмета-отворена 6. маја 2009. године


СТАРА СРПСКА СКУПШТИНА:

1. Мирослав Бановић и Бојана Топаловић, НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ- Стална изложбена поставка, постављена у Старој српској скупштини, отворена је 15. фебруара 2014. године
© Народни музеј Крагујевац 2004