У Галерији Народног музеја Крагујевац у петак 29.10.2004. године са почетком у 19 часова је отворена је изложба "Хладно и ватрено оружје са опремом из збирки Народног музеја Крагујевац".
Историјска збирка предмета Народног музеја Крагујевац садржи око 300 предмета који се односе на оружје и опрему. најстарији предмети су везани за средњи век. Највећи број предмета је из 19. и 20. века. Део предмета је из периода након Другог светског рата. Избор оружја и опреме за излагање урађен је по хронолошком редоследу, како је оружје распоређено у збирци предмета, од средњег века па даље кроз векове. У 19. веку се посебно разврставају предмети везани за Први и Други српски устанак, све до друге владавине кнеза Милоша (1858-1860) и друге владавине кнеза Михаила (1860-1868) и оних који су настали током владавине кнеза и краља Милана Обреновића (1868-1889). Део оружја и опреме из тог доба везан је за српско-турске ратове (1876-1878), када се српска војска наоружава новим оружјем и прелази са пушке са системом паљења на кремен на пушке каписларе, које се увозе из Француске и Русије. Оружје се даље усавршава. Коста Миловановић-Кока у АТЗ у Крагујевцу усавршава "маузер" и тако конструише нову пушку "кокин маузер" М, 1880 кал. 12 mm. У употреби су пиштољи "тулумбаши" и пиштољи типа "наган", увезени из Русије (Имовски завод) и Француске (Сент Етјен). Војничке и официрске сабље су такође увожене-пре свега из Аустро-Угарске (израда "Solingen", Беч) и Русије ("Златоуст"), или и из других земаља. Било је и оних које су произведене у Артиљеријско-техничком заводу у Крагујевацу. Оружје и опрема из 20. века могу се поделити хронолошки на више периода. На почетку века, 1903, дошло је до смене династија па су Обреновиће сменили Карађорђевићи и лику краља Петра I. Ту је оружје из балканских ратова (1912-1913) и Првог светског рата (1914-1918). Међуратни период је донео новитете, а у Другом светском рату (1941-1945) се користи ново и старо оружје. Обрађено је оружје и из времена након 1945. године.

Аутор изложбе је Мирослав Бановић, музејски саветник историчар.

ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
Puske KREMENJACA i KAPISLARA
HELEBARDA  ubojna sekira
Mac iz 16. veka
Srednjevekovno koplje
MAC austrijski
Turski noz sa kanijom
Kubura i lule T.V. Perisica
Puske KAPISLARA iJEDNOMETKA
Jatagan bez kanije
Puske kremenjace
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
     
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004