КЊИГА УТИСАКА-УПИШИТЕ ВАША ЗАПАЖАЊА
За сада своја запажања достављајте путем поште кликом на линк ВАША ЗАПАЖАЊА а убрзо и у електронски образац који је у фази финалног тестирања.
ВАША ЗАПАЖАЊА
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
Молимо Вас да оставите своја запажања и коментаре у вези нашег сајта. Ако мислите да га треба хвалити, хвалите га, ако вам се није допао дајте сугестије како да га унапредимо у сваком погледу. Наведите нам које садржаје смо евентуално пропустили, шта би по Вашем мишљењу побољшало наш сајт.
Ако Вам се сајт допао препоручите линк пријатељу.
 
       
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004
Pocetna stranica