home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A CВука Караџића 1
34000 Крагујевац
Србија

+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac
Serbia

+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312

 
 
КОНТАКТ   CONCTACT
Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија Pocetna stranica
  Postal address:
National museum Kragujevac
Vuka Karadzica 1
34000 Кragujevac, Serbia
Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312

  Phone:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312
E-mail: muzejkg@gmail.com

  E-mail: muzejkg@gmail.com
Директор Музеја:
Ненад Ђорђевић
+381 34 331 782
direktor@muzej.org.rs

  Museum manager:
Nenad Djordjevic
+381 34 331 782
direktor@muzej.org.rs
Секретар Музеја:
Славица Божовић
+381 34 331 782

sekretar@muzej.org.rs
 

Secretary:
Slavica Bozovic
+381 34 331 782

sekretar@muzej.org.rs

ПЕДАГОШКА СЛУЖБА:

Катарина Ђурић, кустос педагог-музејски едукатор
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Марко Ристивојевић, музејски водич-техничар
Иван Урошевић, музејски водич-техничар

ПОСЕТЕ ЗАКАЗИВАТИ НА АДРЕСУ: muzejkgedukacija@gmail.com


СЛУЖБА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА:

Весна Ломовић, благајник: racunovodstvomuzejkg@gmail.com

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:

Одељење за археологију:
Бранка Зорбић, виши кустос археолог: brankazorbic@muzej.org.rs
Маријс Сарић, виши кустос археолог: marijasaric@muzej.org.rs
Игор Ђуровић, виши кустос археолог: igordjurovic@muzej.org.rs
Милош Јуришић, кустос археолог: milosjurisic@muzej.org.rs

Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог: natasanikolic@muzej.org.rs
Светлана Радојковић, виши кустос етнолог: svetlanaradojkovic@muzej.org.rs

Одељење за историју:
Бојана Топаловић, виши кустос историчар: bojanatopalovic@muzej.org.rs
Роксанда Алексић, кустос историчар: roksandaaleksic@muzej.org.rs

Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности: tatjanamilosavljevic@muzej.org.rs
Маја Станковић, кустос историчар уметности: majastankovic@muzej.org.rs

Одељење за документацију културних добара:
Жарко Заграђанин, виши кустос документалиста: zarkozagradjanin@muzej.org.rs

Одељење стручне библиотеке:
Владимир Јагличић, библиотекар: vladimirjaglicic@muzej.org.rs

 

СЛУЖБЕ:
Служба за опште, правне и административне послове
Славица Божовић-секретар, sekretar@muzej.org.rs

Техничка служба: tehnickasluzba@muzej.org.rs
Небојша Миленковић, Небојша Мијушковић и Ненад Косовац

 

Текући рачун:
840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац

Радно време:
Радним даном од 08:00 до 15:00
ПОСЕТА: 10:00 до 17:00 суботом и недељом од 10:00 до 14:00

Модерна галерија:
радним даном од 12:00 до 20:00
суботом од 9:00 до 13:00 часова

Modern gallery:
радним даном од 12:00 до 20:00
суботом од 9:00 до 13:00 часова

Webmaster:
Жарко Заграђанин
kgzarko@gmail.com

Webmaster:
Žarko Zagrađanin
kgzarko@gmail.com