* БЕОГРАД
*Народни  музеј у Београду:
http://www.narodnimuzej.rs/ 
*Музејско друштво Србије:
http://mdsrbija.org/
*Етнографски музеј у Београду:
http://www.etnografskimuzej.rs/
*Музеј града Београда
http://www.mgb.org.rs/
*Музеј науке и технике
http://www.muzejnt.rs/
* Музеј Николе Тесле у Београду:
http://www.yurope.com/org/tesl
*Археолошки институт САНУ Београд
http://www.ai.sanu.ac.rs/
*Музеј позоришне уметности
http://www.mpus.org.rs/
*Музеј Српске православне цркве
http://www.spc.rs/Muzej/
*Југословенска кинотека
http://www.kinoteka.org.rs
*Музеј историје Југославије
http://www.mij.rs/
*ВАЉЕВО
*
Народни музеј Ваљево
http://www.museum.org.rs/
*ЈАГОДИНА
*Музеј наивне уметности Јагодина
http://www.naiveart.org.rs/
* МАЈДАНПЕК
*Музеј у Мајданпеку
http://www.paundurlic.com/home.htm
*ПОЖАРЕВАЦ
*Народни музеј Пожаревац
http://www.museum-po.org.rs/
*СМЕДЕРЕВО
*Музеј у Смедереву
http://www.muzejsd.org/
*ЧАЧАК
*Народни музеј Чачак
http://cacakmuzej.org.rs/
*ЗРЕЊАНИН
*Савремена галерија Зрењанин
http://www.galerija.rs/
ВАЖНИЈИ ЛИНКОВИ
*СВЕТСКИ ЛИНКОВИ

Музеји света
ЛУВР (Француска)
Ермитаж (Русија)
Метрополитен музеј (САД)
Британски музеј (Енглеска)

www.icom.org
www.icom.org/vlmp

http://www.museum.ru/
 
http://www.museum-employment.com/
 
www.elsas.demon.nl

http://www.museumcompany.com/
www.museums.reading.ac.uk
Скупштина Града Крагујевца

КУЛТУРА:

Музеј 21. октобар


* КРАГУЈЕВАЦ*
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
ЛИНКОВИ КА ДРУГИМ СТРАНИЦАМА:

Народни музеј Крагујевац не одговара за садржаје који се налазе на страницама на које показују линкови.
Линкове смо одабрали тако да одговарају правним и етичким кодексима професије, међутим ако приметите да се на некој од страна на које показују линкови са наше презентације налази садржај који се коси са правним и етичким нормама, или на било који други начин угрожава грађанска и ауторска права или верска осећања, молимо Вас да о томе пошаљете обавештење webmasteru како бисмо овај линк уклонили.
Pocetna stranica
   
       
Projekat RASTKO-Biblioteka srpske kulture
 
Марко Стаматовић, графички дизајнер
     
Udruzenje likovnih umetnika Srbije
Музејско друштво Србије

Pocetak stranice


Udruzenje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG
© Народни музеј Крагујевац 2004