НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ 2002-2004

У периоду од 2002. до 2004. године Збирка Историјско-уметничког одељења Народног музеја у Крагујевцу увећана је за 22 рада, од тога 12 поклона и 10 откупа.
У збирци сликарства сада је 15 нових радова од 12 аутора, 7 већ заступљених и 5 нових. У збирци цртежа су 3 нова рада, у збирци графике 2, а у збирци скулптура 2 рада, од укупно 5 нових аутора.
Историјско-уметничко одељење и даље води рачуна о приоритетима приликом откупа, а нарочито када су у питању аутори са овог подручја. Поклони су везани искључиво за самосталне изложбе аутора, као клаузула уговора и договор са кустосима.
Збирка се све више програмски конципира и формира како би будући истраживачи имали добар основ за проучавање историје уметности краја 20. и почетка 21. века.

Дела обрадиле и изложбу припремиле:
Виши кустоси Народног музеја у Крагујевцу
Споменка Ковачић-Гужвић и
Татјана Милосављевић

ИЗЛОЖБЕ-ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
Marcello Morandini BEZ NAZIVA
REPLIKA POPRSJA KNEZA MIHAILA
Petar Tuskan BEZ NAZIVA
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
     
Ilija Paunovic PROZOR SA CVECEM I BELIM BOKALOM
 
Vlado Njaradi BEZ NAZIVA
 
   
Hilmija Catovic BEZ NAZIVA
 
Zoran Marjanovic BRODVEJ
Milica Dinic PEJZAZ
Vesna Breskovic MORE PLAVO, DUBOKO
 
Milivoje Stulovic AUTOBIOGRAFSKI RECNIK
 
© Народни музеј Крагујевац 2004