ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ-ПОКУЋСТВО
Buklija

Sito

Sanduk


Nacve
Покућство Pocetna stranica

Богатство дрвене грађе, нарочито великих храстових шума утицало је на врсту станишта-кућу брвнару, за коју су израђивани карактеристични судови: карта, чутура, наћве, заструг...Предмети покућства израђивани су и од печене земље (судови) плетери (корпе), тикве (судови за захватање течности) и камена (жрвањ). Предмети од метала занатски су производ и коришћени су у највећој мери за огњиште: верижњача, преклад, саџак, бакрач... Предмети од стакла су производ домаће фабрике или су увожени из земаља у окружењу.

Збирку води: Наташа Николић, кустос етнолог

Pletivacka korpa
Pegla
Karta
Stolice
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
 


   
© Народни музеј Крагујевац 2004