ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА СКУЛПТУРЕ
Nikola Koka Jankovic DECAK

Збирка скулптуре

Састоји се од 114 радова 74 уметника, српских и из бивших југословенских република. Дела су рађена Pocetna stranica у бронзи, камену, дрвету, месингу, има гипсаних радова, одливака итд.
Збирка успешно прати развој скулптуре у српској уметности, у распону од 1894. године (најстарији рад Вук Караџић, Ђорђа Јовановића), кроз цео 20. век, до најновије настале и откупљене скулптуре, из 2003. године рад Весне Брешковић. Најзначајнији аутори-Ђорђе Јовановић, Симеон Роксандић, Марин Студин, Тома Росандић, Илија Коларовић, Сретен Стојановић, Никола Јанковић, Ристо Стијовић, Олга Јеврић, Славољуб Радојчић, Јован Кратохвил, Бранко Ружић, Венија Вучинић Турински и други.

Збирку води: Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности

B. Zivkovic KALUDJER
K. A. Radovani DEVOJKA NA KLUPI
D. Panic VUK KARADZIC
Franc Rotar JEZGRO
Risto Stijovic DEVOJKA
Toma Rosandic PIJETA
M. Vergovic VAN KOLONE
ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА ИЗ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
     
       
 
 
 
B. Ruzic TAHIJEV STUB
 
       
 
Pocetak straniceB. Ruzic TAHIJEV STUB

 
© Народни музеј Крагујевац 2004