ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ-СРПСКО СЛИКАРСТВО

Српско сликарство друге половине 20. века

Савремено српско сликарство са 402 рада је најбројније заступљено, ту су скоро сви карактеристични правци друге половине 20. века као и већ десетак радова датованих у време после 2000. године.
Дела која припадају експресионизму, симболизму, интимизму, поетском реализму, апстрактној уметности и уметници: Љубица Сокић, Пеђа Милосављевић, Мића Поповић, Милан Коњовић, Стојан Ћелић, Бранислав Протић, Љуба Поповић, Леонид Шејка, Лазар Возаревић, Радомир Рељић, Петар Омчикус, Коса Бошкан, Момчило Антоновић, Живојин Турински, Велизар Крстић, Милутин Копања и сликари млађе генерације, ако и вредан број локалних имена којима се бележи завичајна уметност чине значајан сегмент за проучавање српске уметности овог периода.

Lj. Cokic SREMSKI KARLOVCI
S. Celic CRVENA POVRSINA
R. Damjanovic PESCANA PLAZA SA KABINAMA
M. Petrov J. BIJELICU U POCAST
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
   
   
Prethodna galerija
 
       
 


   
© Народни музеј Крагујевац 2004