ИСТОРИЈСКО-УМЕТНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ-СРПСКО СЛИКАРСТВО
Српско сликарство прве половине 20. века

Са 101 делом која су настала у периоду од 1901. до 1950. године, и са десетак радова пореклом из екс Југославије, збирка српског сликарства прве половине 20. века спада у најзначајниј Pocetna stranica е у Србији ван Београда. Ова тврдња се документује именима и делима Марка Мурата, Милана Миловановића, Боривоја Стевановића, Саве Шумановића, Петра Лубарде, Мила Милуновића, Петра Добровића, Јована Бијелића, Зоре Петровић, Ивана Табаковића, Ђорђа Андрејевића Куна, Миће Поповића.

...Од академског реализма, пленеризма, постимпресионизма, експресионизма и религиозног сликарства до соцреализма скоро да илуструју све појаве и мене у српском сликарству овога периода, уз бројне аутопортрете, портрете, мртве природе, пејзаже ... у збирци је пар вредних актова.

P.  Dobrovic Kmet iz Dalmacije
M. Milunovic Pejzaz
S. Sumanovic Leto u Sidu
Sledeca kolekcija
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004