1. СРПСКО СЛИКАРСТВО 19. ВЕКА И СТАРИ ЕВРОПСКИ МАЈСТОРИ

Отворена је 17. септембра 2004. године у новоопремљеном простору спрата Кнез Михаиловог конака. За сада је изложено 47 слика: 24, у оквиру српског сликарства, и 23 слике старих европских мајстора. Приликом конзерваторских интервенција долазиће до повремених измена и допуна поставке.

Српско сликарство 19. века је овде заступљено са мањим бројем уметника, али су то имена од којих већина чини окосницу у развоју српског сликарства ове средине. Значајна је и по томе што представља малу галерију српског портрета и ношње тог времена. Европски мајстори су на овој изложби заступљени тематски разноврсним сликама, од религиозних композиција и жанр сцена до портрета, пејзажа и мртве природе. Њихови радови квалитетом понекад превазилазе значај њихових имена у европској уметности и служе као добра основа за упознавање грађанског укуса времена у којем су набављани.

Аутор изложбе: Споменка Ковачић-Гужвић, виши кустос историчар уметности

ИЗЛОЖБЕ-СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
SRPSKO SLIKARSTVO 19. VEKA
STALNA ETNOLOSKA POSTAVKA U MANASTIRU VOLJAVCA
STARI EVROPSKI MAJSTORI
Српско сликарство 19. в.
Стари европски мајстори
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
Pocetna stranica    
 
3. СТАЛНА ЕТНОЛОШКА ПОСТАВКА У КОНАКУ МАНАСТИРА ВОЉАВЧА

Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.8. 2005. године

Аутори изложбе:
Светлана Радојковић, кустос етнолог
Наташа Николић, кустос етнолог

2. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Стална изложбена поставка ,,Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века,, аутора Наташе Николић, кустоса етнолога отворена је 18. маја 2007. године у кући проте Милоја БарјактаровићаPocetak stranice

Напомена: Изложба је скинута до окончања радова на санацији крова конака.© Народни музеј Крагујевац 2004