Отворена је 17. септембра 2004. године у новоопремљеном простору спрата Кнез Михаиловог конака. За сада је изложено 47 слика: 24, у оквиру српског сликарства, и 23 слике старих европских мајстора. Приликом конзерваторских интервенција долазиће до повремених измена и допуна поставке.

Европски мајстори су на овој изложби заступљени тематски разноврсним сликама, од религиозних композиција и жанр сцена до портрета, пејзажа и мртве природе. Њихови радови квалитетом понекад превазилазе значај њихових имена у европској уметности и служе као добра основа за упознавање грађанског укуса времена у којем су набављани.
Аутор изложбе: Споменка Ковачић-Гужвић, виши кустос историчар уметности (у пензији).

ИЗЛОЖБЕ-СТАЛНА ПОСТАВКА- Стари европски мајстори
A. Brauver METLAR
Batoni MADONA
Goldestajn PROCESIJA
Kalame SUMA
Lovro PLANINSKI PEJZAZ
Gruber BARKE U BURI
Vajnberger CVECE
Cigler CVECE
Dzons
Oto Fleken PEJZAZ
Српско сликарство 19. в.
Unterberger MUZE SLIKARSTVA
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
Pocetna stranica      
       
       
 
Pocetak stranice


 
© Народни музеј Крагујевац 2004