`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2017. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   

ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности „ZOOM  IN – крагујевачки уметници у збиркама Народног музеја Крагујевац„ (25.10.2017.-)
2. Треће међународно тријеналe графике Београд 2017-избора дела страних уметника (28.3.-30.4.2018.)
3. "Фантастичних 6"- изложба дела шесторице српских уметника: Милана Туцовића, Жељка Ђуровића, Сергеја Апарина, Зорана Велимановића, Владимира Дуњића и Жељка Тоншића„ (6. -17.5.2018.)
4. Ненад Ђорђевић, " ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК ГОДИНЕ ЈУБИЛЕЈА"-интерактивна мултимедијална изложба, отворена 17.5.2018. 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
1. Верољуб Трифуновић "ПРЕСТОНИЧКА АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВЦА" (14.-2.-14.3.2018..) -спрат
2. Драгомир Ацовић- “Николај Краснов – албум сећања”, (29. 3.-4.4.2018.) -спрат
3. Верољуб Трифуновић "ПРЕСТОНИЧКА АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВЦА" (6.5.2018.- ) -спратМАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2018. години:
1. Стефан Митић, изложба слика на платну (1.3.-22.3.2018.)
2. Бисеркa Петровић, изложба цртежа ''Јединство супротности'' (12.4.-3.5.2018.)
3. „Кардиограм“ – Ретроспектива архитектонско урбанистичких конкурса у Крагујевцу
Пројекат Центра за истраживање и одрживи развој архитектуре иурбанизма ‘’Урбаниум’’
(3.-19.5.2018.)
4. Никос Арванитидис ''Стварање у кругу'', 19.5.2018.


АРХИВА


АМИЏИН КОНАК
1. „ПРВА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА МИНЕРАЛА У СРБИЈИ“, поклон барона Хердера кнезу Милошу, отварање 19. маја 2018. од 18 сатиКУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21
1.
2. Завод за заштиту споменика културе  Крагујевац „Воденице Шумадије“
, (27.04.-17.5.2018..)
3. "Торбе, из Збирке Одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац", аутора Светлане Радојковић, вишег кустоса етнолога.(18.5.2018.)


© Народни музеј Крагујевац 2004