`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2017. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:

1. ПЕШЧАНА ПРИЧА „ЖИВИ СРБИЈА“ РУСКЕ УМЕТНИЦЕ КСЕНИЈЕ СИМОНОВЕ,
радови сликани песком (7.3.-21.3.2017.)
2. Ненад Карамијалковић, Славко Степановић, "СИМА МИЛОСАВЉЕВИЋ ПАШТРМАЦ-АМИЏА, ПРВИ ЧОВЕК ПРЕСТОНОГ КРАГУЈЕВЦА"(13.2.- 15.3.2017.)-приземље
3. Аустријски културни форума- "Бујно затишје пред буру"-Бечка култура и уметност пред почетак Првог светског рата (20.3.-20.4.2017.)-приземље
4.Михаило Пауновић Паун „Исповести постојања”, изложба медаља, скулптура и цртежа
(22.3.-12.4.2017.)
5. Сретењски манастир из Москве, портал Православие.ру у сарадњи са студиом „Руски Цар“. Изложба фотографија „У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ“, (19.4.1.5.2017.)-спрат
6. Аустријски културни форум, документарна изложба "КАЛИОПЕ АУСТРИЈЕ, Жене у друштву, култури и науци" (21.3.-10.5.2017.)-приземље
7. ОРДЕНИ И ХЕРАЛДИКА У КАРАЂОРЂЕВОМ ДОМУ (6.5.-6.6.2017.)-спрат


МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2017. години:
1.Анђела Мицић,''Субјективни доживљај пролазности – метаморфоза успомена'',
цртежи на папиру (9.2.-21.2.2017.)
2. Милена Андрић „Накит од коже“, радови примењене уметности (23.3.-5.4.2017.)
3. Филип Мисита „Поглед простора“, (6.4.-26.4.2017.)
4. Лазар Димитријевић „Калиграфија у епској фантастици ИГРА ПРЕСТОЛА“,
(27.4.-16.5.2017.)

5. Алина Гадомски Тодоровић и Наташа Будимлија Крстић, изложба слика, (18.5.-12.6.2017.)
6. Маја Лазић, Петра Михајловић и Богдан Ђукановић, изложба скулптура (15.6..-31.7.2017.)АРХИВА


© Народни музеј Крагујевац 2004