ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА НУМИЗМАТИКЕ
Збирка нумизматике новог века

Збирка садржи 1360 инвентарних јединица и преко 2599 комада новца хронолошки распоређеног од 16. века до 1945. године, као и послератни новац од 1945. године па до данас.
Територијално новац је са Pocetna stranica подручја: Србије, Црне Горе, бивше Југославије, а најстарији примерци новије (16, 17, 18 и 19 век) је страног порекла: турски, венецијански, млетачки, руски, пољски, аустро-угарски, итд.(метални сребрни, бакарни и златни новац), док је у 19. веку у употреби и српски новац (метални и папирни, Друга половина 19. века).
Збирка у свом саставу садржи метални и папирни новац (сребро, бакар, злато) Кнежевине и краљевине Србије, Кнежевине и краљевине Црне Горе, у 19. веку, као и новац Краљевине СХС и Југославије. У 20. веку, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ-метални и папирни новац, као и новац страних држава (Немачка, Аустрија, Италија, Хрватска).

Dvadeset dinara  iz 1941.
Turski novac AKCA iz 16. veka
Dinar iz 1919. Kraljevina SHS
Dvadeset dinara 1936. godine
10 dinara iz 1893. godine
100 dinara
5 dinara iz 1917. godine
50 dinara iz 1931. godine
Venecijanski zlatnik iz 16. veka
Venecijanski zlatnik iz 16. veka
Zlatnik od 10 dinara iz 1882. godine
1 dinar iz 1897. godine
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004