ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ПУБЛИЦИСТИКЕ И ШТАМПЕ
Збирка револуционарне публицистике и штампе

Збирку чини 1631 предмет који се односи на књигу и штампу. Хронолошки предмети су из 19. и 20. века, везани за формирање социјалистичког, синдикалног и радничког покрета у другој половини 20. века, Балкански ратови 1912-13, Први светски рат 1914-18, међуратни период 1919-41, ратни период 1941-45, послератни период 1945 и надаље. Pocetna stranica
Територијално грађа се односи на Крагујевац, Шумадију, Србију, Југославију и земље Европе. Књиге и штампа везани су за историју радничког, синдикалног, омладинског, студентског и сваког другог напредног покрета који се односи на Крагујевац и околину а и шире, Србију, Југославију и Европске земље. Заступљене су личности Србије, Југославије као и међународног европског радничког покрета.

S. Markovic-SRBIJA NA ISTOKU
OSLOBODJENJE iz 1875. god.
PRVI MAJ 1909. godine
V. Pelagic-SPAS DECE
ORGANIZOVANI RADNIK  1. maj 1925. godine
V. Pelagic-PREOBRAZAJ SKOLE I NASTAVE
RADENIK iz 1871. god.
RADNIK 1908. godine
GLAS JAVNOSTI iz 1874. god.
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
    
© Народни музеј Крагујевац 2004