ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ-ТЕКСТИЛ
Guber
Збирка текстила
Pocetna stranica
Текстилна радиност је у прошлости била веома развијена. У оквиру сеоског домаћинства намиривале су се готово све животне потребе: прехрана, одевање, кућне потребе. За израду текстила употребљавале су се сировине биљног и животињског порекла: овчја вуна, козја длака-кострет, конопља, лан, ретко свила која је добијана гајењем свилене бубе и памук који је претежно индустријски прерађиван па је у домаћинство стизао посредством трговине као већ прерађена сировина за финалну производњу. И свила је често набављана као индустријски производ мада је у одређеним количинама произвођена и у кућној радиности.


Збирку води: Светлана Радојковић,
виши кустос етнолог
Prekrivac
Jastucnica
Struka
Iram
Peskir
Peskir
Peskir
Torba uprtaca
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
 

   
© Народни музеј Крагујевац 2004