Аеро снимак комплекса Музеја:

1. АМИЏИН КОНАК, 2. ГАЛЕРИЈА, 3. КНЕЗ МИХАИЛОВ КОНАК