м иџин кона
Галерија Народног музеја Крагујевац-унутрашњост, спрат