Галерија Народног музеја Крагујевац-унутрашњост, приземље