Изложба „Сол арт“, дигитални принт на платну, проф.др Драгана Тодоровић са презентацијом аутора о начину настанка дела

"Јединствена, оригинална и аутохтона, уметност Драгана Тодоровића, од самог полазишта до дигиталне слике као крајњег продукта, следи контролисану, смислену, сврсисходну путању, по мери аутора. Спој науке и уметности у овом случају доноси  нови ентитет, који испуњавајући захтеве естетике, истовремено залази у домен контеплативног и филозофског. 

Шта се дешава у пракси, на примарном нивоу, а шта је оно што видимо на платнима, која су носиоци дигиталних слика Драгана Тодоровића?

Професор физике чврстог стања на Институту за физику Природно математичког факултета у Крагујевцу, уметник по опредељењу и сензибилитету, Драган Тодоровић прати кретање солитонских таласа, својеврсних транспортера енергије кроз полимерне, протеинске ланце. Графички прикази задатих нумеричких вредности, увођењем боје, различитих тонских и валерских вредности, добијају нови квалитет. Са тананим осећајем за ликовност и колористичке градације, прецизно, са пуно промишљања, Драган Тодоровић истражује и долази до савршених, хармоничних спојева, који у визуелно естетском смислу досежу висок уметнички домет. Енергетски јаке и дубоко мисаоне, сензације добијене на овај начин, уметник је надоградио, тражећи смисао и скривена значења у култури Инка. Велики портал и његова симболика,  део су концепта и имају посебно место у овој причи.

Слобода духа и перцепције, као и отвореност канала ка  различитим изворима информација, уметност  Драгана Тодоровића, чине заокруженом и целовитом; снажном у својој ликовности , колика је и снага солитонских таласа, који покрећу и инспиришу уметника."

Маја Станковић, историчарка уметности