Одељење за археологију

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ

Оснивањем Народног музеја у Крагујевцу, формирана је и археолошка збирка која је  обједињавала  све  периоде од  палеолита до позног средњег века. Први кустос археолошке збирке је био академик Др Никола Тасић, тада млади дипломирани археолог. Душица Минић наставља рад на археолошкој збирци педесетих година двадесетог века након преласка Н. Тасића у Београд. Педесетих година XX  века почињу интензивна археолошка истраживања  простора Централне Шумадије.

Од оснивања музеја кустоси археолози су били: Н. Тасић, Д. Минић, М. Јеринић, М. Богдановић. Б. Зорбић, Р. Прокић, М. Сарић, И. Ђуровић и М. Јуришић.

Након обављене ревизије 2008. године  археолошка збирка је подељена на три збирке по хронолошким одредницама: Праисторијску, Античку и Средњовековну.


...............

Збирку води Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Збирку води Марија Сарић, виши кустос археолог
Збирку води Игор Ђуровић, виши кустос археолог