Амиџин конак

ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА - АМИЏИН КОНАК

Амиџин конак је једини до данас сачуван објекат из дворског комплекса кнеза Милоша. Име је добио по Сими Милосављевићу-Паштрмцу, званом Амиџа, устаничком барјактару и управнику Кнежевог двора. Конак је подигао кнез Милош у периоду између 1819. и 1824. године, а служио је за становање Симе Милосављевића и људи који су били у сталној Милошевој служби, као и за боравак нахијских кнежева када би послом долазили у Крагујевац.

Амиџин конак је репрезент балканско-оријенталног стила. То је спратна грађевина, изграђена у бондручном конструктивном систему, са два еркера на јужној страни и тремом на северној и источној страни. Зграда је 28.10.1947. године одлуком Скупштине СР Србије добила статус споменика културе од великог значаја.