Збирке

ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ


У музејским збиркама чува се нешто више од 26.000 предмета и студијски материјал за који се не во ди прецизна евиденција. Збирке се обрађују у оквиру стручних одељења: