Контакт

Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312

E-mail: muzejkg@gmail.com

в.д. директорa Музеја:
Милош Јуришић
+381 34 331 782
E-mail: upravamuzejkg@gmail.com

Секретар Музеја:
Славица Божовић
+381 34 331 782
E-mail: muzejkg@gmail.com

ЦЕНТАР ЗБИРКИ И ИСТРАЖИВАЊА-СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:
Одељење за археологију:
Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Марија Сарић, виши кустос археолог
Игор Ђуровић, виши кустос археолог
Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог
Светлана Радојковић, виши кустос етнолог
Одељење за историју:
Бојана Топаловић, виши кустос историчар
Роксанда Алексић, кустос историчар
Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности
Маја Станковић, кустос историчар уметности
Одељење за документацију:
Жарко Заграђанин, виши кустос документалиста:
E-mail: muzejkg@gmail.com

ПЕДАГОШКА СЛУЖБА:
Катарина Ђурић, кустос педагог-музејски едукатор
Милош Јуришић, кустос археолог
Владимир Јаглићић, библиотекар
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Небојша Миленковић,музејски техничар
Богдан Николић, манипулант у депоу
Горан Величковић, манипулант у депоу
Јасмина Прокић, манипулант у депоу
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com

СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
- Одељење општих и кадровских послова
Славица Божовић- секретар
Марко Ристивојевић, референт за канцеларијско пословање-музејски водич-техничар
Ненад Косовац, возач, руковалац техничког одржавања
Небојша Мијушковић, руковалац техничког одржавања-референт за ППЗ
Зоран Ђорђевић, чувар
E-mail: muzejkg@gmail.com
- Одељење финансијско-материјалних послова

Весна Ломовић, благајник: E-mail: racunovodstvomuzejkg@gmail.com

Текући рачун:
840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац

Радно време:
Радним даном од 08:00 до 15:00
ПОСЕТА: 10:00 до 17:00 суботом и недељом од 10:00 до 14:00

Модерна галерија:
радним даном од 12:00 до 20:00
суботом од 9:00 до 13:00 часова

Закажите или нас контактирајте