Контакт

Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312
E-mail: muzejkg@gmail.com

директор Музеја:
Милош Јуришић
+381 34 331 782
E-mail: narodnimuzejsumadije@gmail.com
СЕКТОР ЗБИРКИ И ИСТРАЖИВАЊА-СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:

Одељење за археологију:
Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Марија Сарић, виши кустос археолог
Игор Ђуровић, виши кустос археолог

Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог
Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог

Одељење за историју:
Бојана Топаловић, музејски саветник историчар
Роксанда Алексић, кустос историчар

Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности

Одељење за документацију:
Жарко Заграђанин, виши кустос документариста
E-mail: muzejkg@gmail.com

СЕКТОР ЗА ПОСЕТИОЦЕ И ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ


Катарина Ђурић, кустос педагог-музејски едукатор

Наташа Карамијалковић, координатор
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Марко Ристивојевић, музејски водич
Небојша Миленковић, техничар у музејској делатности
Небојша Мијушковић, техничар у музејској делатности
Ненад Косовац, техничар у музејској делатности

Богдан Николић, аранжер-декоратер
Горан Величковић, аранжер-декоратер
Јасмина Прокић, аранжер-декоратер
Зоран Ђорђевић, аранжер-декоратер

E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com

Текући рачун:
840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац
Матични број: 07150849; ПИБ 101577897: Шифра делатности: 9102 

 

РАДНО ВРЕМЕ МУЗЕЈА У АПРИЛУ 2023.

РАДНО ВРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА МУЗЕЈА НА МАТИЧНОЈ ЛОКАЦИЈИ (УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1)

ПОНЕДЕЉКОМ, УТОРКОМ, СРЕДОМ, ЧЕТВРТКОМ, ПЕТКОМ – ОД 08.00 ДО 15.30

(суботом и недељом не ради осим у случају унапред најављених посета)


СУБОТОМ РАДЕ ГАЛЕРИЈА НИКОЛЕ КОКЕ ЈАНКОВИЋА И МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН (ОД 10.00 ДО 15.00)

У ВРЕМЕ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА (14,15,16,17 и 18. АПРИЛ) СУ НЕРАДНИ ДАНИ