Контакт

Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312

E-mail: muzejkg@gmail.com

в.д. директорa Музеја:
Милош Јуришић
+381 34 331 782
E-mail: upravamuzejkg@gmail.com

ЦЕНТАР ЗБИРКИ И ИСТРАЖИВАЊА-СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:
Одељење за археологију:
Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Марија Сарић, виши кустос археолог
Игор Ђуровић, виши кустос археолог

Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог
Светлана Радојковић, виши кустос етнолог

Одељење за историју:
Бојана Топаловић, виши кустос историчар
Роксанда Алексић, кустос историчар

Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности
Маја Станковић, кустос историчар уметности

Одељење за документацију:
Жарко Заграђанин, виши кустос документалиста:
E-mail: muzejkg@gmail.com

ПЕДАГОШКИ ЦЕНТАР:
Катарина Ђурић, кустос педагог-музејски едукатор
Владимир Јаглићић, библиотекар
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Марко Ристивојевић, музејски водич
Небојша Миленковић, техничар у музејској делатности
Небојша Мијушковић, техничар у музејској делатности
Ненад Косовац, техничар у музејској делатности
Богдан Николић, аранжер-декоратер
Горан Величковић, аранжер-декоратер
Јасмина Прокић, аранжер-декоратер
Зоран Ђорђевић, аранжер-декоратер
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com

Текући рачун:
840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац

Радно време Народног музеја Крагујевац
(Објекти: Галерија, Конак кнеза Михаила и Амиџин конак), Вука Караџића 1

ЗА ПОСЕТИОЦЕ
од уторка до петка од 10:00 до 17:00 часова
суботом од 10:00 до 15:00 часова

Кућа Светозара Марковића, Светозара Марковића 21
од уторка до петка од 10:00 до 17:00 часова
суботом од 10:00 до 15:00 часова

Мали ликовни салон, Николе Пашића бб-Пасаж код робне куће „Београд“
од уторка до петка од 13:00 до 20:00 часова
суботом од 10:00 до 15:00 часова

Стара скупштина, Косовска 3, порта Старе цркве
Посете се заказују Педагошкој служби

Посете недељом:
само за унапред најављене групне посете по договору
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com, тел: 034/331-782

Закажите или нас контактирајте