Контакт

Адреса:
Народни музеј Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312
E-mail: muzejkg@gmail.com

директор Музеја:
Милош Јуришић
+381 34 331 782
E-mail: upravamuzejkg@gmail.com

ЦЕНТАР ЗБИРКИ И ИСТРАЖИВАЊА-СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:

Одељење за археологију:
Бранка Зорбић, виши кустос археолог
Марија Сарић, виши кустос археолог
Игор Ђуровић, виши кустос археолог

Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог
Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог

Одељење за историју:
Бојана Топаловић, виши кустос историчар
Роксанда Алексић, кустос историчар

Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности

Одељење за документацију:
Жарко Заграђанин, виши кустос документалиста:
E-mail: muzejkg@gmail.com

ПЕДАГОШКИ ЦЕНТАР:

Катарина Ђурић, кустос педагог-музејски едукатор
Владимир Јаглићић, библиотекар
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Марко Ристивојевић, музејски водич
Небојша Миленковић, техничар у музејској делатности
Небојша Мијушковић, техничар у музејској делатности
Ненад Косовац, техничар у музејској делатности
Богдан Николић, аранжер-декоратер
Горан Величковић, аранжер-декоратер
Јасмина Прокић, аранжер-декоратер
Зоран Ђорђевић, аранжер-декоратер
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com

Текући рачун:
840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац

ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА – РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ

Радни дани за посетиоце – уторак, среда, четвртак, петак и субота

Недељом - искључиво за унапред најављене групне посете


УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА

радним данима од 9 до 16 часова, суботом од 10 до 14


СТАРА СКУПШТИНА

радним данима од 10 до 16 часова


ГАЛЕРИЈА НИКОЛЕ КОКЕ ЈАНКОВИЋА

радним данима од 10 до 16 часова, суботом од 10 до 14


КУЋА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

радним данима од 9 до 16 часова, суботом од 10 до 14


МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН

преподневна смена радним данима од 9 до 14 часова

поподневна смена радним данима од 14 до 20 часова

суботом од 10 до 14


КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА

Изложба у припреми


АМИЏИН КОНАК

радним данима од 9 до 16 часова

Закажите или нас контактирајте