Контакт

Адреса:
Народни музеј Шумадије Крагујевац
Вука Караџића 1
34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 34 331 782
+381 34 333 302
+381 34 333 312
E-mail: muzejkg@gmail.com

Директор Музеја:
Милош Јуришић
+381 34 331 782
E-mail: muzejsumadije@gmail.com 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

E-mail:informacijemuzejkg@gmail.com


СЕКТОР МУЗЕЈСКИХ ЗБИРКИ И ИСТРАЖИВАЊА-СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА:

Одељење за археологију:
Марија Сарић, виши кустос археолог
Игор Ђуровић, виши кустос археолог

Одељење за етнологију:
Наташа Николић, музејски саветник етнолог
Светлана Радојковић, музејски саветник етнолог

Одељење за историју:
Бојана Топаловић, музејски саветник историчар
Роксанда Алексић, кустос историчар

Одељење за историју уметности:
Татјана Милосављевић, музејски саветник, историчар уметности-руководилац сектора
E-mail: muzejkg@gmail.com

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ И КООРДИНАЦИЈУ

Центар за документацију,
Жарко Заграђанин, виши кустос документариста-руководилац сектора
Центар за конзервацију,
Центар за дигитализацију
Библиотекa

E-mail: muzejkg@gmail.com

СЕКТОР ЗА ПОСЕТИОЦЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Катарина Ђурић, кустос педагог-руководилац сектора
Наташа Карамијалковић, организатор туристичке и услужне делатности-координатор
Тања Митровић, виши водич
Гордана Спасојевић, виши водич
Марко Ристивојевић, музејски водич
Небојша Миленковић, техничар у музејској делатности
Небојша Мијушковић, техничар у музејској делатности
Ненад Косовац, техничар у музејској делатности
Богдан Николић, аранжер-декоратер
Горан Величковић, аранжер-декоратер
Јасмина Прокић, аранжер-декоратер
Зоран Ђорђевић, аранжер-декоратер
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com

Текући рачун:

840-36664-37 код Управе за јавна плаћања организациона јединица Крагујевац
Матични број: 07150849; ПИБ 101577897: Шифра делатности: 9102, ЈБКЈС 03788 

Народни музеј Шумадије обавештава јавност да ће бити отворен за посете на Дан државности 15. и 16. фебраура у периоду од 10 до 16 часова.

У духу обележавања државног празника улаз ће бити слободан, како би омогућили свим нашим суграђанима као и домаћим и страним туристима који бораве у Крагујевцу, да погледају актуелне сталне и тематске поставке и изложбе које се налазе у објектима Народног музеја Шумадије. За групне посете је обавезна претходна најава, због организације стручних вођења.

Објекти који ће бити отворени од 10 до 16 часова су: Амиџин конак, Конак кнеза Михаила, Уметничка галерија, Кућа Светозара Марковића, Мали ликовни салон и Галерија Николе Коке Јанковића. 

С поштовањем 
РАДНО ВРЕМЕ МУЗЕЈА 2023.

РАДНО ВРЕМЕ ОКТОБАР 2023 (Објекти Музеја у ул. Вука Караџића бр.1)

Радним данима (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак)  од 8 до 15 часова

Групне посете најавити на адресу минимум 48 сати раније:
E-mail: muzejkgedukacija@gmail.com