Историјат

ОД ПРВЕ СЛИКЕ ДО ДАНАС

Зачеци музеја у Крагујевцу могу се везати за више података из прве половине 19. века. Кнез Милош је почео да формира своју збирку слика јуна 1823. године када је добио на поклон прву уметничку слику. Године 1837. Кнез је од немачког природњака барона Хердера добио прву збирку минерала, а извори упућују и на прву нумизматичку збирку.

После више од једног века у време окупације у пролеће 1942. године основан је Шумадијски музеј у Крагујевцу који је престао са радом 22. марта 1943. године.

Данашњи Народни музеј у Крагујевцу основан је 1. јуна 1949. године као Обласни музеј са три радника и 872 предмета у шест збирки: природњачкој, историјској, археолошкој, нумизматичкој, етнолошкој и уметничкој. За музејске зграде одређене су Амиџин конак (грађен 1818. године када се кнез Милош преселио из Црнуће и формирао двор у Крагујевцу) и Кнез Михаилов конак (из 1868. године намењен за двор кнеза Михаила). Музеј је свечано отворен 8. јула 1951. године, а почетком 1953. године је променио име у Народни музеј Крагујевац. Надлежност Музеја је обухватала 11 општина на територији Шумадије, Поморавља и Рашке области. Са формирањем других музејских центара делатност Музеја је сведена само на Шумадију. По налогу Среског народног одбора, у јуну 1958. године, осим одељења НОР-а које и даље ради, Музеј се “конзервира”. Марта 1961. године НО општине Крагујевац доноси решење о оснивању новог музеја под именом “Музеј радничког покрета и НОБ-а”. Оба музеја упоредо постоје две године да би се марта 1963. године спојили у један-Народни музеј Крагујевац.

Године 1976. предмети, фотографије и документа везана за стрељање у Крагујевцу 1941. године уступљени су новоформираном музеју “Спомен парк 21. октобар”.

Народни музеј у Крагујевцу је установа културе, припада категорији комплексних музеја завичајног карактера чија је делатност прикупљање, проучавање, стручна и научна обрада, заштита и презентација културних добара коју обавља на територији општина Крагујевац, Баточина, Лапово, Рача и Кнић.

Делатност Музеја обавља се у објектима: Амиџин конак, Кнез Михаилов конак, Уметничка галерија, Кућа Светозара Марковића (Проте Милоја Бајрактаровића), Кућа Љубице Филиповић, Стара скупштина, Спомен кућа у Дуленима, Петрова воденица у Грошници и Мали ликовни салон.
У саставу Музеја су следеће организационе јединице:

Центар збирки и истраживања који обухвата:
  • Одељење за археологију,
  • Одељење за етнологију,
  • Одељење за историју,
  • Одељење за историју уметности,
  • Одељење за докуметацију.

Педагошки центар који обухвата:
  • Одељење стручне библиотеке,
  • Одељење за едукацију,
  • Одељење за конзервацију,
  • Одељење за реализацију програма