Педагошки центар


Педагошки центар обухвата:

- Одељење стручне библиотеке,
- Одељење за едукацију,
- Одељење за конзервацију,
- Одељење за реализацију програма
 
Основни задатак Одељења за едукацију је да богато културно наслеђе, које Музеј чува,  учини доступним друштву. Временом се делокруг рада шири, развојем музеолошке теорије и праксе, увођењем радионица за децу и младе, чији је главни циљ формирање будућих генерација редовних посетилаца и учесника у музејским програмима. Како рад постаје свеобухватнији, поред осталих послова око уговарања и организовања групе посетилаца, вођења сталних и привремених изложби, реализације едукативних радионица за децу различитог узраста, организовања амбијенталних часова, успостављање сарадње са васпитно-образовним, културним и научним установама, удружењима и организацијама, израда едукативних  публикација немењених публици, сарадња са медијима, научно-образовним, културним и школским редакцијама и различити начини информисања јавности, сарадња са туристичким организацијама, организовање књижевних вечери, концерата, промоције филмова.

Координација техничке помоћи  Одељења за реализацију програма, које се налази   у склопу едукативног центра, у смислу техничке подршке  припреме, реализације и поставки свих изложби, као и набавку мобилијара за исте, истраживања и објављивања резултата у сарадњи са конзерватором, учествује у изради и припреми ликовне опреме интернет презентација, организује и координира одржавање мултимедијалних уређаја, стара се о правилном функционисању истих.

Одељење за едукацију и Одељење за реализацију програма води кустос педагог Катарина Ђурић (muzejkgedukacija@gmail.com).

Одељење стручне библиотеке води библиотекар Наташа Карамијалковић (muzejkg@gmail.com).

Oдељење за конзервацију тренутно нема запосленог.