Одељење за историју

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ

Историјско одељење формирано је од самог оснивања Народног музеја (1949.) са задатком да прикупља, евидентира, сређује, проучава и излаже материјал од значаја за упознавање историје Крагујевца и околине. Највећи део историјског материјала илуструје историју друштвеног, политичког и културно-просветног развитка Крагујевца у 19. и 20. веку.

Збирке Историјског одељења у којима се налази око 12500 предмета формиране су и систематски попуњаване откупом и поклонима појединаца и установа.


Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.