Библиотека .

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - БИБЛИОТЕКА

Библиотека Народног музеја спада у специјализоване библиотеке. Фонд књига износи око 11378 библиотечких јединица, књига и периодике, углавном из историје, историје уметности, етнологије, археологије и књижевности, као и стара и ретка књига и каталози изложби.

Библиотеку води Владимир Јагличић .