Праисторијска збирка

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ПРАИСТОРИЈСКА ЗБИРКА

У праисторијској збирци Народног музеја у Крагујевцу, чува се око 100.000 предмета. Од тог броја 2524 предмета је инвентарисано, док је остали материјал уврштен у студијски.

На основу културно-хронолошке поделе издвајају се следеће колекције:
  1. Палеолитска
  2. Неолитска
  3. Халколитска
  4. Халштатска
Највећи део археолошког материјала потиче са систематских ископавања, 74%; са рекогносцирања потиче 11% налаза; случајних налаза има 2,5% , а откупи чине 0,12%.

Збирку води: Бранка Зорбић, виши кустос археолог.