Збирка грађанске ношње и накита

ЕТНОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ГРАДСКЕ НОШЊЕ И НАКИТА

Збирка обухвата неколико типова женског костима.Од краја 18. и почетком 19.века, карактеристичан је оријентални  костим са срменим јелецима, димијама и нанулама. Од тридесетих до седамдесетих година 19. века, ношен је српски костим за кога су карактеристични одевни елементи: либаде, бајадер а на глави тепелук са барешом. Крајем 19. и почетком 20. века све је већи утицај европског начина одевања, док се поједини елементи српског грађанског костима  преносе у сеоску средину (либаде). Мушки костим се састоји из чакшира потурлија, тозлука, антерија...који постепено уступају место европском оделу са краватом, цилиндром и белим рукавицама.

У оквиру збирке је колекција накита,  која прати наведене периоде у развоју костима  и у којој се посебно истиче свадбени накит.

Руковалац збирке Наташа Николић, музејски саветник етнолог

Објављени радови:

-Добрила Влајковић, Грађанска Ношња у Крагујевцу“, каталог изложбе, Галерија Народног музеја Крагујевац, 1987.

- Славица Милутиновић,  Капе и оглавља,  чешљање и покривање главе у Крагујевцу и околини у 19. и првим деценијама 20. века, каталог изложбе, Галерија, Народни музеј Крагујевац, Д.П. „Сцена“ Крагујевац, 1994.

-Наташа Николић, Утицај власти на народну ношњу становништва Шумадије 19. века, Шумадијски анали 1, Историјски архив Шумадије, Крагујевац 2004.