Збирка фоно и видео записа

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ФОНО И ВИДЕО ЗАПИСА

Збирка фоно-записа садржи 129 изјава сећања снимљених на магнетофонске траке. Хронолошки изјаве се односе на: 1914-18, 19191-41, 1941-45, и послератни период. Територијално покривају Крагујевац са околином, Шумадију, Југославију (ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ), Изјаве и сећања узета су од учесника Првог светског рата, међуратног периода, рата 1941-45, послератног периода и односе се на одређене историјске догађаје везане за илегалан партијски рад, заробљеништво у логорима, рад у партијским ћелијама, учешће у ратним операцијама, обнови земље итд.

Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.